DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

Najčešće postavljena pitanja

Moje dete je nedavno bilo na lekarskom pregledu i zdravo je. Da li ipak ima smisla raditi preventivni skrining?

Da. Mnoge od analiziranih bolesti razvijaju očigledne simptome samo u određenim situacijama i zbog toga se mogu prevideti prilikom “lekarskog pregleda”. Neke od bolesti se čak razvijaju nakon par ili više godina.

Nakon rođenja rade se analize  tzv. „skrining novorođenčeta“ kada se ispituju samo tri bolesti. DNA BABY 100+ ispituje da li beba ima neke od 110 genetskih bolesti – da bi se, za svaki slučaj, što ranije mogli zaštititi.

Za koji uzrast je test prikladan?

Za decu od 0-5 godina. Najbolje je uraditi test što ranije (ali ne pre 48 sati od rođenja), jer u ranoj fazi postoji najviše opcija za lečenje. Za stariji uzrast efikasnost  lečenja na osnovu skrininga se smanjuje,  zbog toga je test koristan za decu do 5 godina.

Da li se mogu testirati i starija deca i odrasli?

U principu da. Preventivni skrining se može raditi u bilo kom uzrastu, ali je za starije osobe obično prekasno da se interveniše jer je bolest u toku. U tom slučaju, test služi samo za identifikaciju postojeće bolesti dok je mogućnost intervencije i lečenja svedena na minimum. Zato se test radi u najranijem životnom dobu (do 5 godina) kada može da se utiče na pojavu i razvoj bolesti.

Moje dete je ispitano na genetske bolesti odmah nakon porođaja. Da li ipak ima smisla raditi preventivni skrining?

Da. Takozvani “skrining novorođenčeta” u Srbiji podrazumeva anlizu krvi novorođenčeta na tri nasledne bolesti. Poređenja radi, neke države u SAD već testiraju bebe na 45 bolesti i na taj način mnogima pomažu. DNA Baby 100+ je testiranje na 101 bolest i najobimnije ispitivanje ove vrste, zato ga koriste svuda u svetu i korisno je za svako dete. Pogledajte detaljan spisak bolesti >>

Zašto bi trebalo da testiram moje dete?

Zbog toga što neprepoznate i nelečene genetske bolesti mogu veoma negativno uticati na razvoj deteta. To može, na primer, dovesti do fizičkih i mentalnih poremećaja, problema u razvoju, problema sa učenjem, loše ishrane, govornih mana  i mnogih drugih problema. DNA Baby 100+ analizom na vreme dobijate informaciju o potencijalnim poremećajima što znači da odmah može da se deluje (u dogovoru sa lekarom) preventivno ili terapijski i na taj način mogu se sprečiti zdravstvene posledice. Pogledajte detaljan spisak bolesti >>

Možemo li nešto učiniti protiv svih tih bolesti ili uticati na njihov nastanak?

Da. Sve bolesti obuhvaćene analizom DNA Baby 100+  mogu se sprečiti zahvaljujući merama prevencije ili lečiti određenom terapijom. U svakom slučaju, pravovremeno lečenje je prednost za zdravlje deteta, ukoliko se neka od bolesti na vreme otkrije.

Ja sam zdrava i u mojoj porodici nema ozbiljnijih bolesti. Da li ipak ima smisla preventivni skrining za moje dete?

Da, zbog toga što su mnogi ljudi nosioci defektnih gena i genetskih poremećaja a  nemaju nikakve simptome. Ukoliko imate dvoje dece i oboje su nosioci bolesti, a da ne znaju, može se desiti da se samo kod jednog deteta razvije bolest. Ove bolesti se skoro uvek pojavljuju izolovano i teško se mogu otkriti bez preventivnog skrininga.

Imam dvoje dece. Da li je dovoljno da samo jedno uradi test?

Ne. Svako vaše dete dobija “mešavinu” gena vas i vašeg partnera. Zbog toga je moguće da je jedno vaše dete bolesno, a drugo zdravo. Zbog toga je važno testiranje oba vaša deteta. Jedini izuzetak su identični blizanci.

Da li nas saznanje o bolesti čini još bolesnijim?

Psihološki aspekt svakako ima uticaj na one koji razumeju rezultate DNA Baby 100+ analiza. Kod ovih bolesti određeni proces u organizmu deteta nije ispravan. Pozitivan stav ne može promeniti ništa, ipak, ovakav stav treba razmotriti pre ispitivanja. Napomena: ukoliko je potrebno konsultujte iskusnog psihologa.

Šta ako ne testiram dete, a ono ima neku od bolesti?

Kod neke dece se bolest otkriva na osnovu simptoma i zatim se sprovodi terapija. To se uglavnom događa prilikom prvog značajnog pojavljivanja bolesti ili čak samo u stanju životne opasnosti. Kod druge dece, dijagnoza koja nije postavljena na vreme, može dovesti do težih poremećaja ili u najgorem slučaju do smrti deteta. Mnogo dece, sa druge strane,  ima blage simptome koji ako se ne prepoznaju  mogu imati u većoj ili manjoj meri teške zdravstvene posledice tokom čitavog života.

Da li treba da imam grižu savesti što su mom detetu rađene samo “normalne analize” a ne i DNA Baby 100+?

Osnovni skrining za novorođenčad i bebe je dobar i ne treba da osećate grižu savesti. Sa DNA Baby 100+ pružamo vam dodatne mogućnosti  da iskoristite sve prednosti savremene dijagnostike. Vi ćete doneti pravu odluku, da li preventivni skrining ima smisla za vaše dete ili ne.

Da li je moguće popraviti defektne gene?

Trenutno nauka nije u mogućnosti i nije dozvoljeno da se geni menjaju kod ljudi. Moguće je ustanoviti koji genetski defekt prouzrokuje određene simptome ili bolesti a na neke od njih, kao što su metabolički poremećaji, može efikasno da se deluje i da se detetu obezbedi nesmetan rast i razvoj.

Da li je moguće uraditi testove na samo neke od bolesti?

Ne. DNA BABY 100+ je standardni paket u kojem se u automatizovanom procesu ispituje 111 bolesti.

Koliko dugo se čekaju rezultati analize?

Rezultate dobijate poštom u obliku detaljnog  izveštaja, 3-4 nedelje nakon slanja uzorka urina deteta. Uz izveštaj koji je lako razumljiv za vas dobijate i izveštaj za vašeg lekara sa svim tehničkim detaljima.

Koliko su podaci sigurni?

Vaši podaci su potpuno zaštićeni. To zahtevaju vrlo stroge pravne norme austrijskog i nemačkog zakona. Sva imena i lični podaci su šifrovani.

Da li je DNA Baby 100+ test naučno validan?

Naravno. Sve metode analize i tehnologija koja se koristi priznati su u celom svetu. Izveštaji su zasnovani na naučnim činjenicama dobijenim laboratorijskim analizama.Izveštaji su identični za ceo svet, testiranja dostupna na međunarodnom nivou i mnoge poznate bolnice, univerziteti i klinike koriste ovaj test.

Koliko je precizna tehnologija?

Gashromatografija i masspektrometrija su najtačnije i najpreciznije tehnologije koje se danas koriste. Za svaku od 111 bolesti u mokraći se identifikuje višak metabolita  i to najdetaljnije i najtačnije od svih skrininga koji se trenutno koriste (recimo uobičajen “skrining novorođenčeta”).

Koje su glavne prednosti DNA Baby 100+?

1. Sa 111 bolesti to je najopsežniji test ove vrste.
2. Test se zasniva na najpreciznijim tehnologijama.
3. To je neinvanzivan test (test urina umesto krvi), što ga čini jednostavnim i moguće ga je uraditi u vlastitom domu.

Koliko često treba raditi preventivni skrining?

Samo jednom, budući da se test odnosi na genetske bolesti. Ukoliko se ništa ne otkrije, postoji mala verovatnoća da će se neka od analiziranih bolesti pojaviti u toku života.

Koliko su česte bolesti koje se analiziraju?

Bolesti koje se određuju ovim preventivnim skriningom pojavljuju se kod 1 od 200 dece. Verovatnoća je relativno niska ali su zato prednosti u slučaju ranog otkrivanja bolesti ogromne. Zbog toga preporučujemo svim roditeljima DNA Baby 100+ ukoliko žele sveobuhvatno da planiraju zdravu budućnost svoga deteta.