DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

DNA Baby 100+ je sveobuhvatan i precizan preventivni pregled za bebe i decu do 5 godina

Idealna briga o bebama i deci

Imajući u vidu da se mogućnost preventivnog delovanja i lečenja sa godinama smanjuje, kao i da određeni metabolički procesi mogu ozbiljno oštetiti organizam tokom ranog razvoja, DNA Baby 100+ je namenjen prvenstveno deci do navršene pete godine starosti.

Testiranje je podjednako važno kako za bolesnu, tako i za zdravu decu.
Najveći broj roditelja u Evropi se odlučuje za testiranje svoje zdrave dece kako bi otklonili bilo kakvu sumnju da postoje određeni skriveni metabolički poremećaji koji mogu ozbiljno naškoditi njihovom detetu.

Takođe, DNA Baby 100+ je dragocena dijagnostička metoda za veliki broj dece koja imaju određene zdravstvene probleme, a čiji se uzrok, kao i eventualni tok lečenja, ne može dijagnostikovati sprovođenjem standardnih testova.

VAŽNO ZA VAS: Važno je znati da su mnogi ljudi nosioci genetskih poremećaja koji kod njih ne uzrokuju nikakve simptome, ali koji mogu da se jave kod njihove dece. Razvoj organizma novorođenčadi i dece, naročito u prvim godinama njihovog života je značajan zbog toga što nedijagnostikovane i nelečene bolesti nose negativnije posledice po buduće zdravlje mališana.

Precizna analiza iz uzorka urina

Istraživanja su pokazala da su znaci svih bolesti koje obuhvata DNA Baby 100+ abnormalni metabolički proizvodi u urinu deteta. Uzorak urina lako se uzima: natopite filter papir urinom vašeg deteta i pošaljete ga u laboratoriju. Uzorak se zatim analizira gasnom hromatografijom i mas - spektrometrijom. Ove metode otkrivaju sve abnormalnosti u sastavu urina, na osnovu kojih sa sigurnošću može da se kaže o kojoj se naslednoj bolesti radi.

Ove bolesti, ukoliko se na vreme otkriju, mogu da se leče medicinskom terapijom ili preveniraju i na taj način se može ublažiti napredak bolesti ili čak sprečiti njen nastanak.

DNA Baby 100+ analizira samo one bolesti koje se mogu sprečiti ili lečiti. To Vam daje sigurnost da u svakom slučaju možete na vreme reagovati.