DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

Veoma lako možete zaštititi svoje dete uz DNA BABY 100+

NARUČIVANJE

1. Prvi korak ka sprovođenju skrininga Vašeg deteta je da se prijavite.

To možete učiniti na sledeće načine:
a) POZIVOM INFO CENTRA 0800 808 808. Pozivi su besplatni iz fiksne mreže.
b) POPUNJAVANJEM PORUDŽBENICE >> naručujem >

2. Na kućnu adresu će Vam biti dostavljen set za uzorkovanje urina deteta kao i prateća dokumentacija.

UZORKOVANJE URINA I SLANJE U LABORATORIJU

3. Uzorkovanje urina se obavlja veoma jednostavno prema uputstvu dostavljenom uz set.
4. Nakon uzorkovanja urina, neophodno je popuniti narudžbenicu i potpisati je.
5. Priloženom kovertom iz seta dostavićete nam uzorak urina sa popunjenim obrascem.

ANALIZIRANJE UZORKA

6. Dostavljeni uzorak urina se u laboratorijama DNA Plus više puta detaljno analizira gashromatografijom i masspektrometrijom nakon čega se dobijaju veoma precizni i pouzdani rezultati.

IZVEŠTAJ

7. U roku od 3-4* nedelje dobićete rezultate zajedno sa izveštajem za vašeg lekara i eventualne preporuke za delovanje. Sveobuhvatni izveštaj ima više od 20 stranica – sa lako razumljivim objašnjenjima i analizama.

* standardni rok za dostavu rezultata je 3-4 nedelje, ali se pod posebnim uslovima može obaviti i u roku od 10 dana ukoliko postoji potreba za hitnim testiranjem

Od kojih posledica možete zaštititi svoje dete?

Više od 110 metaboličkih poremećaja - bolesti i komplikacija obuhvaćeno je DNA Baby 100+ testom, postoji velika verovatnoća prevencije ili lečenja na vreme. Neka od oboljenja i problema su: usporen razvoj, oštećenje mozga u kasnijem uzrastu, abnormalnosti imunološkog sistema, telesni invaliditet, mentalna retardacija, hronične kožne bolesti, napadi, problemi sa govorom, poteškoće sa učenjem, hiperaktivnost i agresivnost, loš apetit i mnoge druge bolesti, pogledajte detaljnije >>>