DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

MEDICINSKI IZVEŠTAJ

DETALJAN I SADRŽAJAN

Nakon detaljno sprovedenih analiza roditeljima se na kućnu adresu dostavlja personalizovani izveštaj za svako dete pojedinačno. Izveštaj na više od 20 strana obuhvata rezultate detaljne istrage 111 bolesti sa lako razumljivim objašnjenjima.
Medicinski izveštaj je preveden na srpski jezik i podeljen u tri segmenta.

1. Prvi segment je u formi tekstualnog izveštaja namenjenog isključivo roditeljima sa detaljnim informacijama o eventualno otkrivenoj bolesti kao i detaljnim uputstvom o daljim koracima. Izveštaj je prilagođen roditeljima koji nemaju medicinskog znanja.

2. Drugi segment je namenjen lekarima – klinicarima i takođe je u tekstualnoj formi. Sadrži preciznije informacije o bolesti kao i preciznije odrednice sa preporukama o daljem lečenju i/ili prevenciji.

3. Treći segment izveštaja su tehnički podaci sa pratećim grafikonima koji doprinose jednostavnijem i preciznijem čitanju rezultata.

EKSPERTSKA PODRŠKA

Ukoliko se DNA Baby 100+ testom utvrdi postojanje neke od bolesti, roditeljima i lekarima – kliničarima na raspolaganju stoji više od 20 eksperata koji rade puno radno vreme, sa višegodišnjim iskustvom u analiziranju rezultata i davanju medicinskih saveta.

Ekspertski tim genetičara i molekularnih biologa priprema lični zdravstveni izveštaj vašeg deteta.