DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

SET ZA UZORKOVANJE

Za mnoge genetske bolesti je važno da se što je pre moguće započne sa prevencijom ili lečenjem, stoga je najbolje da se DNA Baby 100+ test uradi u „bebećem dobu“. Uzorak urina možete uzeti najranije 48 sati nakon rođenja deteta. Mogućnost preventivnog delovanja i mogućnost lečenja se godinama smanjuje tako da ovaj test ima smisla do starosne dobi od 5 godina.

Sadržaj seta za uzorkovanje

• Filter papiri za uzimanje uzorka 
• Uputstvo za uzimanje uzorka
• Providna kesica sa zip zatvaračem
• Narudžbenica – nalog za testirtanje
• Adresirana povratna koverta

Neophodno je da koristite isključivo filter papire priložene u setu za uzorkovanje. Važno je da iskoristite sva tri filter papira na način kako je prikazano u uputstvu za uzimanje uzorka. Uzorak zatim ostavite da se skroz osuši, zatim ga stavite u providnu kesicu i zatvorite je.

Kako bi analiza uzorka urina Vašeg deteta mogla da bude urađena, neophodna je Vaša saglasnost stoga obavezno popunite DNA Baby 100+ narudžbenicu i potpišite je.

Pošaljite nam prvi primerak narudžbenice zajedno sa kesicom uzorka u priloženoj adresiranoj povratnoj koverti.

Uzorak urina na filter papiru detaljno se testira na pokazatelje 111 genetskih metaboličkih poremećaja u laboratorijama DNA Plus Centra za humanu genetiku.

Precizan i obiman izveštaj na više od 20 strana sa lako razumljivim objašnjenjima uključujući i detaljne rezultate ispitivanja, dostavićemo Vam na kućnu adresu u roku od 3 - 4 nedelje.