DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

Garancija kvaliteta

DNA BABY 100+ sprovodi DNA Plus Centar za humanu genetiku.  Poverenje za skrining mogu da dobiju samo oni koji mogu da odgovore na najstrože standarde.

Kodeks poslovanja

Kodeks DNA Plus Centra za humanu genetiku  garantuje da se sva testiranja i analize rade po najvišim standardima kvaliteta.

DNA Plus Centar za humanu genetiku aktivno radi na tome da se i ostale kompanije koje se bave genetskom analizom prilagode ovom kodeksu, koji prema novom standardu definiše tačnost, pouzdanost i korisnost  genetske dijagnoze.

Edukacija i informacija

 Preventivni skrining i genetski testovi tek nakon pristanka

Genetska analiza bez izričitog pismenog pristanka pacijenta ne može se sprovesti. Pacijent mora da potpiše saglasnost da je informisan o testiranju. Pismeni pristanak se mora čuvati najmanje pet godina.

►  Usklađenost sa smernicama o zaštiti podataka

Moraju se poštovati sva pravila o privatnosti. Analiza rezultata i podaci o pacijentima su bezbedno zaštićeni lozinkama. Pristup podacima imaju samo ovlašćene osobe, što je u pisanom obliku regulisano kako bi se zaštitila poverljivost podataka. Podaci o pacijentu i analiza rezultata ne smeju se davati na uvid trećim osobama (kao što su kompanije, lekari, osiguravajuća društva ili zaposleni).

►  Tačnost informacija

Tačnost korišćene analitičke metode mora biti dokumentovana i data u javnost.

►  Informacije o medicinskom značaju

Rezultati i eventualne mere lečenja koje treba preduzeti moraju biti naučno i medicinski odobreni.

►  Korisnost informacija za klijenta/pacijenta

Korisnost i potencijalna dobrobit od genetskih testova mora biti unapred jasna. Pacijent ne sme imati nerealna očekivanja ili zablude o genetskoj analizi.

►  Opšte informacije o genetskom testiranju

Pacijent mora dobiti detaljne informacije o genima, njihovom uticaju na zdravlje i mogućnostima i ograničenjima genetske analize.

►  Informacije o mogućim posledicama testa

Moguće posledice koje proizilaze iz pozitivnog ili negativnog rezultata moraju biti objašnjene. Psihičko opterećenje koje može da prouzrokuje rezultat analize, mora biti navedeno i objašnjeno.

►  Detaljno genetsko savetovanje pre i nakon analize

Pacijentu pre analize treba da budu razjašnjeni različiti aspekti bolesti i genetske analize. Nakon konsultacija pacijent odlučuje da li će raditi genetske analize ili ne. Nakon analiza pacijent mora biti u potpunosti i jasno informisan o ishodu i mogućem delovanju. Za pitanja im moraju biti na raspolaganju kvalifikovani stručnjaci.

Naučne osnove

►  Navedene naučne publikacije

Navedene naučne publikacije koje potvrđuju validnost genetskih testova moraju biti javno dostupne. Prihvatljive su samo naučne publikacije sa “recenzijom”.

►  Samo naučno validni genetski testovi

Najmanje dve velike i nezavisne genetske analize su pokazale odgovarajuće gene kao faktore rizika za bolesti.

Kvalifikovano osoblje

►  Informacije o akademskim kvalifikacijama osoblja i konsultanata

Kvalifikacije osoblja i konsultanata moraju biti naučno potvrđene i javno navedene.

Pouzdani rezultati testova

Standardne mere kvaliteta genetskih analiza strogo su regulisane. Osim toga, dodatna mera za osiguranje kvaliteta DNA Plus je dizajnirana kako bi se osigurao izrazito visok standard preventivnih skrininga. S obzirom na to da su analizirani rezultati od velike medicinske važnosti, nekoliko puta se nezavisno testiraju kako bi se osigurala tačnost rezultata.

►  U laboratorijskom radu posebno se obraća pažnja na sledeće kriterijume koji garantuju:

• Visok standard za osiguranje mera kvaliteta
• Dovoljan broj kvalifikovanog osoblja za brzu implementaciju
• Napredne tehnologije za ispitivanja
• Odgovarajuća rešenja za bezbednost podataka
• Prisutnost renomiranih stručnjaka za pripremu nalaza
• Kratko vreme implementacije
• Transparentnost procesa

Na taj način se obezbeđuje da su analize DNA Plus u skladu sa najvišim standardima tačnosti, validnosti i bezbezbednosti podataka.

Verifikacija od strane nezavisnih laboratorija

Za praćenje tačnosti rezultata laboratorija, DNA Plus  redovno učestvuje u testovima u kojima se uzorak analizira od strane nezavisne laboratorije i rezultati su provereni. DNA Plus  je takođe razvila sistem koji identifikuje svaki uzorak uz pomoć 2D bar kod matrice podataka čime se isključuje mogućnost njihovog mešanja.

Pošalji prijatelju Odštampaj Objavi na