DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

DNA PLUS

Centar za humanu genetiku

DNA Plus centar za humanu genetiku osnovan je 2009. godine, pod vođstvom dr Daniela Wallerstorfera i deluje na području kliničkih genetskih testova. Kroz brojna partnerstva sa međunarodno priznatim laboratorijima, lekarima, genetičarima i naučnicima, predstavlja centralnu platformu za više od 400 različitih genetskih testova.

DNA Plus centar za humanu genetiku radi u automatizovanim, ultra modernim laboratorijama, odobrenim od strane najrigoroznijih evropskih regulatornih tela i predstavlja pionira u osnovnoj tehnologiji razvoja analize visoke rezolucije (HRMA - high resolution melt analysis). Time je omogućen novi nivo pouzdanosti i preciznosti genetičkih analiza.

DNA Plus centar za humanu genetiku se fokusira na nove mogućnosti u personalizovanoj genetici. To omogućava da celokupna populacija ima uvid u sve prednosti genetske tehnologije u svrhu prevencije bolesti.

Svaka osoba nosi nasledne genske poremećaje koji povećajaju rizik od razvijanja određenih bolesti. Saznanje o svim ličnim predispozicijama omogućava svakome da na vreme preduzme preventivne mere pre nego što se bolest razvije. DNA Plus centar za humanu genetiku ima za cilj da sve ove nove mogućnosti budu svima pristupačne, dok sistem zdravstvene nege konačno ne prihvati nove tehnologije.

Kako se sve genetske analize rade u sertifikovanoj laboratoriji za genetiku u Nemačkoj, korisnik je siguran da se analize rade po najvišim standardima kvaliteta koje regiliše evropski zakon za genetske tehnologije. Svi testovi koje radi DNA Plus centar za humanu genetiku su naučno odobreni i sertifikovani od strane države.

DNA Plus genetski testovi podrazumevaju:

► Analizu gena za koje je naučno potvrđeno da su rizični
► Analizu gena koji nose najčešće poremećaje kod celokupne populacije
► Analizu gena koji imaju predispoziciju za razvoj neke bolesti, a koja može da se leči ili predupredi.

DNA Plus ne sprovodi:

► Genetska testiranja  bolesti na koje ne može preventivno da se utiče ili ne postoji mogućnost lečenja bolesti.

Strogi etički principi i visok stepen zakonske regulative za uslugu genetskog testiranja, u Austriji i Nemačkoj, su odlična osnova za individualno genetsko testiranje u svrhu prevencije.

Pošalji prijatelju Odštampaj Objavi na