DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

Da li moje dete može imati genetske poremećaje?

Šta prouzrokuje genetska oštećenja?

Stručnjaci procenjuju da svaka osoba nosi oko 2.000 genetskih defekata u sebi, koji zajedno mogu uticati na njegovo zdravlje i kvalitet života a u neki slučajevima mogu izazvati bolest. Razni uticaji mogu izazvati promene u našim genima (te promene se zovu mutacije = trajne strukturne promene gena), što u retkim slučajevima može imati pozitivne efekte ali obično poremećena funkcija ili defekt gena negativno utiču na naše ili zdravlje nađeg deteta.

Drugi uzrok mutacija ili genetskih defekata, su određene materije kao što je ugljenik koji se pojavljuje kad npr. hrana zagori. On takođe prodire u ćelije i pravi oštećenja na našim genima, što može dovesti do raka debelog creva i nekih drugih vrsta karcinoma. UV zračenje sunca oštećuje naše gene, a može dovesti i do bolesti poput raka kože.

Odštampaj Objavi na