DNA Plus

info centar

0800 808 808

*besplatni pozivi iz svih mreža

Želite li da mi pozovemo Vas?

Za lekare

Poštovane kolege,

Naučna dostignuća u oblasti genetike i molekularne biologije omogućavaju uspešno lečenje nekih do sada neizlečivih oboljenja, najčešće iz grupe urođenih poremećaja metabolizma i urođenih endokrinopatija. Većina dece sa pomenutim naslednim poremećajima se rađa zdrava, a prvi simptomi bolesti se primećuju tek nakon nekoliko nedelja, meseci ili godina kada su mogućnosti za potpuno izlečenje svedene na minimum. Ta činjenica je nametnula potrebu ranog otkrivanja poremećaja, pre nego što se jave klinički uočljivi simptomi.

Većina bolesti iz grupe urođenih metaboličkih poremećaja nasleđuje se po takozvanom recesivnom tipu, kada su oba roditelja zdravi prenosioci a kombinacijom njihovih patoloških gena nastaje klinički ispoljen oblik bolesti kod deteta. Nema boljeg načina kojim bi se u celokupnoj populaciji novorođenčadi izdvojila ona kod koje treba tražiti određenu naslednu bolest od laboratorijskog skrininga svakog deteta do pet godina života. Poremećaji otkriveni u tom životnom periodu u mnogo slučajeva mogu se prevenirati čime se sprečava nastanak bolesti ili adekvatnom pravovremenom terapijom smanjiti posledice već vidljivih simptoma.

DNA Plus centar za humanu genetiku razvija i usavršava skrining programe na području kliničkih genetskih testova nove generacije. Experti u domenu genetike i molekularne biologije rade u automatizovanim, ultramodernim laboratorijama I primenom najsavremenije laboratorijske tehnologije (HRMA – High Resolution Melt Analysis) za genetske analize, omogućavaju novi pristup u prevenciji i terapiji genetskih poremećaja.

DNA Plus centar za humanu genetiku, mreža od 100+ laboratorija i 1000+ lekara, međunarodne pokretne laboratorije koje se postavljaju tamo gde postoji potreba, oko 5000 uzoraka dobijenih od novorođenčadi i oko 1200 prenatalnih uzoraka ispituje mesečno,  ima 20 stalno zaposlenih eksperata sa dugogodišnjim iskustvom u analiziranju rezultata i davanju medicinskoh mišljenja.

Ekskluzivna usluga DNA Plus omogućava potpuno novi pristup novim saznanjima u oblasti genetske prevencije. Ekspertski tim genetičara, molekularnih biologa i medicinskih stručnjaka spreman je da svoje iskustvo podeli sa Vama i u svakom trenutku stoji Vam na raspolaganju.